יוסי מימון

יועץ פנסיוני מורשה

Get Adobe Flash player

מאמרים

 
תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה

ביום 2.5.12 אושר בכנסת בקריאה שלישית, תיקון 190 לפקודת מס הכנסה. בתיקון ישנם מס' עדכונים לתקנות המס אשר חלקם משמעותיים ביותר. להלן תמצית התיקונים....     קרא עוד...

 

 

היתרונות בחיסכון במסגרת תיקון 190:

  • חיסכון בעלויות ובדמי ניהול
  • הטבות מס במשיכה
  • אפשרות למעבר בין אפיקי השקעה ללא יצירת אירוע מס
  • אפשרות לקבלת קצבה פטורה ממס
  • קופת הגמל ככלי להורשת כספים

למאמר בהרחבה...

 

 

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 2/2013 בנושא תיקון 190

 

החוזר בקובץ PDF

 

 

 

(אין לראות במידע זה יעוץ או הכוונה במקום יעוץ מקצועי או קריאת החומר המקורי)

 

 

יעוץ פנסיוני פרטני בקיבוץ המתחדש

מאת: יוסי מימון, יועץ פנסיוני.

הקיבוץ המתחדש - רקע:

המשבר הכלכלי הקשה שפקד את הקיבוצים החל בשנות ה-80 של המאה הקודמת, פגע ביכולתו של הקיבוץ לשמש משענת איתנה ולהקנות ביטחון סוציאלי לחבריו. מסיבות שונות ...    קרא עוד...

החלטת מועצת התנועה

  

 

(אין לראות במידע זה יעוץ או הכוונה במקום יעוץ מקצועי או קריאת החומר המקורי)

 

 

 

 

 

  

מודעות פנסיונית

מאת: יוסי מימון, יועץ פנסיוני.

המודעות ליעוץ פנסיוני הולכת וגוברת עקב מספר גורמים:

1. החסכון הפנסיוני הוא הנכס החשוב והמשמעותי ביותר שהאדם צובר במשך חייו על מנת לאפשר רמת מחייה הולמת בפרישה ולהיערכות למצבי חירום כמו נכות ופטירה .

2. תוחלת חיים הולכת ומתארכת ויש צורך הולך וגובר לכלכל צעדינו מבחינה פנסיונית.

3. רגולציה מרובה בתחום הפנסיוני מעוררת מודעות מוגברת לשינויים התכופים המתרחשים תדיר.

4. הטלת האחריות לבחירת המוצרים הפנסיוניים על המבוטחים עצמם-רפורמת בכר.

5. העלאת המודעות הפנסיונית ע"י העיתונות הכלכלית מכיוון שמדובר על הנכסים החשובים ביותר לאדם עם המורכבות הגבוהה ביותר .

(אין לראות במידע זה יעוץ או הכוונה במקום יעוץ מקצועי או קריאת החומר המקורי)

 

 

 

  

מהי קצבה מוכרת?

 

קצבה מוכרת הנה קצבה הנובעת מ"תשלומים פטורים" ששולמו לקופת גמל לקצבה (למעט קרן פנסיה ותיקה/פוליסות ביטוח לפני 1995) החל משנת 2000. "תשלומים פטורים" הנם אחד או יותר מאלה:

 הפקדות מעביד שבגינן שילם העובד מס הכנסה - תגמולי מעביד עבור קופת גמל לקצבה העולים על 7.5% X 4 פעמים השכר הממוצע במשק.

  1. הפקדות עובד שבגינן לא ניתנו לו הטבות מס - תגמולי עובד עבור קופת גמל לקצבה העולים על 7% משכר העובד ועד השכר הממוצע במשק.
  2. כספי פיצויים לאחר התחשבנות מס - כספים שהועברו מחשבון בקופה לא משלמת/קופה אישית לפיצויים לחשבון חדש בקופה לא משלמת.
  3. כספי נפטר - שהועברו מחשבון בקופה לא משלמת/קופה אישית לפיצויים/קופת גמל לתגמולים לחשבון חדש על שם היורש/מוטב בקופה לא משלמת.
  4. הפקדות עצמאי שבגינן לא ניתנו לו הטבות מס - כל הכספים שהופקדו בקופת גמל לקצבה אשר בגינם אינו זכאי לניכוי או לזיכוי.

(אין לראות במידע זה יעוץ או הכוונה במקום יעוץ מקצועי או קריאת החומר המקורי)

משיכת כספים מתוכניות החיסכון הפנסיוני

הזכות שלנו למשוך כספים, ללא ניכוי מס על פידיון שלא כדין, ומועד המשיכה תלויים במעמד הקופה- שכיר או עצמאי, במועד פתיחת התוכנית  ובמועד הפקדת הכספים...         קרא עוד...

חוזר דמי ניהול 2013

דמי ניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הפיקוח על הביטוח"), ולפי סעיפים 35 ו-39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (גמל), התשס"ה-2005 (להלן: "חוק קופות גמל"), ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, להלן הוראותיי

                      ....  קרא עוד...

(אין לראות במידע זה יעוץ או הכוונה במקום יעוץ מקצועי או קריאת החומר המקורי)

 

פנסיה תקציבית במשרד החינוך

א . פנסיה תקציבית תקציר זכויות הפנסיה התקציבית בהתאם להוראות חוק הגמלאות ינואר - 2010

 1. תקופות עבודה המזכות בקצבה

    א . עבודה בהיקף של 1/3משרה לפחות...       ..... קרא עוד...

            (מאמר ארוך נא להמתין לטעינה)

 

נחתם הסכם פנסיה חדש לעובדי ההוראה

להצגת ההסכם לחץ כאן

קרנות ההשתלמות לעובדי ההוראה

מאת: יוסי מימון, יועץ פנסיוני.

קרן השתלמות למורים וגננות הינו שם כללי לקרן השתלמות מיוחדת אשר רק ציבור המורים והגננות (וכמובן המורות והגננים) יכולים ליהנות ממנה. קיימים שלושה סוגים של קרנות:

1. קרן השתלמות למורים ולגננות בע"מ...   קרא עוד...

(אין לראות במידע זה יעוץ או הכוונה במקום יעוץ מקצועי או קריאת החומר המקורי)         

   

 

הוראת שעה - תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים - קופות גמל תקנות משיכת כספי קופת גמל הנמוכים מ-8,000 ₪:

משרד האוצר פרסם את תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל) (סכומים נמוכים) התשע"ו -2016 (להלן: "התקנות")       קרא עוד...

 

    

(אין לראות במידע זה יעוץ או הכוונה במקום יעוץ מקצועי או קריאת החומר המקורי)

 


 

 

 

 

מאמרי קרנות פנסיה ותיקות

*אין להסתמך על עדכניות המיידע הנ"ל בכל נקודת זמן

 

עדכונים שונים ל2017

מאמרים נוספים

תיקון 209 לפקודת מס הכנסה

על צמצום הטבות מס לעובדים

 

 

חוק פנסיה לעצמאיים

 

מצגת ניוד החיסכון הפנסיוני 2008

 

מתן זכות לעובד לבחור בעל רישיון

להצגת כל המאמרים ברצף לחץ כאן

(אין לראות במידע זה יעוץ או הכוונה במקום יעוץ מקצועי או קריאת החומר המקורי)

 

אתם מוזמנים להתקשר כעת ל-0528795762