יוסי מימון

יועץ פנסיוני מורשה

Get Adobe Flash player

Blog Page

תיקון 209 לפקודת מס הכנסה, בחוק ההסדרים

צימצום הטבות המס לעובד בגין תשלומי המעסיק לחיסכון פנסיוני

מתי נכנס תיקון 209 לתוקף?

ינואר 2016 .

על מה מדובר בתיקון 209?

הפחתת תקרת השכר שעד אליה, יקבל העובד הטבות מס בגין תשלומי המעסיק לחיסכון פנסיוני. תקרה זו הופחתה משכר של 37,040 ₪ לשכר של 23,150 ₪, לפי השכר הממוצע במשק כפי שהנו היום- 9260 ₪.


Read more...

היתרונות בחיסכון במסגרת תיקון 190

{מתוך אתר "מנורה מבטחים"-באדיבות נדב טסלר}

בהפקדה לקופת גמל במסגרת תיקון 190 קיימים מספר יתרונות:

  • חיסכון בעלויות ובדמי ניהול
  • הטבות מס במשיכה
  • אפשרות למעבר בין אפיקי השקעה ללא יצירת אירוע מס
  • אפשרות לקבלת קצבה פטורה ממס
  • קופת הגמל ככלי להורשת כספים

חיסכון בעלויות ובדמי ניהול

דמי הניהול בקופת הגמל אטרקטיביים במיוחד ביחס לחיסכון במוצרים מקבילים, דמי הניהול הממוצעים בקופת הגמל עומדים היום על 0.63% מהחיסכון כאשר דמי הניהול הממוצעים ב


Read more...

תקנות משיכת כספי קופת גמל הנמוכים מ-8,000 ₪:

משרד האוצר פרסם את תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל) (סכומים נמוכים) התשע"ו -2016 (להלן: "התקנות")

מטרת התקנות:

לאפשר לעמיתים למשוך כספים בקופות בהן יש להם יתרה שאינה עולה על 8000 ₪, ללא תשלום מס (במקום שייגבה מהם מס בגובה 35%) בכפוף לקריטריונים שנקבעו בתקנות.


Read more...

קרנות ההשתלמות לעובדי ההוראה

מאת: יוסי מימון, יועץ פנסיוני.

 קרן השתלמות למורים וגננות הינו שם כללי לקרן השתלמות מיוחדת אשר רק ציבור המורים    והגננות (וכמובן המורות והגננים) יכולים ליהנות ממנה. קיימים שלושה סוגים של קרנות:

1.   קרן השתלמות למורים ולגננות בע"מ.

2.   קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים בע"מ.

3.   קרן השתלמות למורים בבתי הספר העל יסודיים במכללות ובסמינרים בע"מ (ארגון המורים).


Read more...

חוזר דמי ניהול 2013

(אין לראות במידע זה יעוץ או הכוונה במקום יעוץ מקצועי או קריאת החומר המקורי)

 דמי ניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הפיקוח על הביטוח"), ולפי סעיפים 35 ו-39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (גמל), התשס"ה-2005 (להלן: "חוק קופות גמל"), ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, להלן הוראותיי.


Read more...

חוזר מס הכנסה 2/2013 בנושא תיקון 190

מדינת ישראל                     (אין לראות במידע זה יעוץ או הכוונה במקום יעוץ מקצועי או קריאת החומר המקורי)

רשות המסים בישראל

המשנה למנהל הרשות (בפועל)

ז' טבת תשע"ג

20/12/12

00293412

אל

פקידי השומה,

המעבידים, מנכים אחרים ולשכות השירות

 

הנדון: שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2013

מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2013.


Read more...

משיכת כספים מתוכניות החיסכון הפנסיוני

(אין לראות במידע זה יעוץ או הכוונה במקום יעוץ מקצועי או קריאת החומר המקורי)

הזכות שלנו למשוך כספים, ללא ניכוי מס על פידיון שלא כדין, ומועד המשיכה תלויים במעמד הקופה- שכיר או עצמאי, במועד פתיחת התוכנית  ובמועד הפקדת הכספים.
נזכיר כי לאור תיקון מס' 3 מינואר 2008, כספים המופקדים בכל תוכניות החיסכון הפנסיוני ,מינואר 2008, מיועדות למטרת קצבה.


Read more...

תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה

(אין לראות במידע זה יעוץ או הכוונה במקום יעוץ מקצועי או קריאת החומר המקורי)


1. ביום 2.5.12 אושר בכנסת בקריאה שלישית, תיקון 190 לפקודת מס הכנסה. בתיקון ישנם מס' עדכונים לתקנות המס אשר חלקם משמעותיים ביותר. להלן תמצית התיקונים:

2. ניתן להעביר כספי פיצויים לקופת גמל לא משלמת לקצבה.


Read more...

ייעוץ פנסיוני פרטני בקיבוץ המתחדש

מאת: יוסי מימון, יועץ פנסיוני.

הקיבוץ המתחדש - רקע:

המשבר הכלכלי הקשה שפקד את הקיבוצים החל בשנות ה-80 של המאה הקודמת, פגע ביכולתו של הקיבוץ לשמש משענת איתנה ולהקנות ביטחון סוציאלי לחבריו. מסיבות שונות מצאו את עצמם קיבוצים רבים ניצבים לפני דילמות קשות ומציאות בלתי מוכרת, עסוקים בהתמודדות יום-יומית להבטחת פרנסה ראויה, ולעתים אף בהישרדות של ממש.


Read more...

תמחור

המחיר הינו פונקציה של היקף התכניות הפנסיוניות שברשות הלקוח וכן מספר פגישות  מבוקש.

הטמעת השינויים וההמלצות תמחור נפרד.

יודגש כי אינני גובה כל עמלה מהגופים המוסדיים והיצרנים אלא אך ורק שכר טרחה מהלקוח.


               לצורך קבלת הצעת מחיר אתם מוזמנים להתקשר כעת ל - 0528795762


שלבי עבודת הייעוץ הפנסיוני:

1. מיפוי ואיסוף המיידע אודות התיק הפנסיוני הקיים על ידי המבוטח  {ניתן להיעזר בי לקבל מיידע מהמסלקה הפנסיונית}.

2. בחינת צרכי הלקוח ב- 3 מצבים:  פרישה לגמלאות, נכות ושארים.

3. הגדרת הפערים בין הרצוי למצוי והערכת איכות התכניות הקיימות: דמי ניהול, תשואות ומסלולי השקעה, שיעורי הפקדות וכו'.

4. בחינת החלופות המתאימות ביותר ללקוח במונחים כספיים ובסימולציות במידת הצורך.

5. המלצה על התכניות המיטביות ומתן נימוקים.

6.


Read more...

לשם מה צריך ייעוץ פנסיוני עצמאי?:

א. יעוץ פנסיוני  אישי

  1.  ייעוץ פנסיוני מקצועי ואובייקטיבי- לגבי מצב פנסיוני נוכחי ועתידי .לללא שום זיקה לסוכני/חברות ביטוח,קופות גמל וכיו"ב.
  2. בחינת פוליסות ביטוח מנהלים ופנסיה-המלצה לגבי איכות הפוליסות וכדאיות המשכתם ובאילו תנאים.נושא קריטי לאלו המחזיקים פוליסות רבות  או שזהו האפיק היחידי עבורם לחסכון פנסיוני.
  3.  שיפור מקסימלי של הנכסים הפנסיוניים –אלו שכבר נצברו והבהרות ע"י היועץ הפנסיוני כיצד וכמה לחסוך כיום כדי להגדיל הקיצבה וההון בעתיד.

Read more...

אתם מוזמנים להתקשר כעת ל-0528795762