משיכת כספים מתוכניות החיסכון הפנסיוני

(אין לראות במידע זה יעוץ או הכוונה במקום יעוץ מקצועי או קריאת החומר המקורי)

הזכות שלנו למשוך כספים, ללא ניכוי מס על פידיון שלא כדין, ומועד המשיכה תלויים במעמד הקופה- שכיר או עצמאי, במועד פתיחת התוכנית  ובמועד הפקדת הכספים.
נזכיר כי לאור תיקון מס' 3 מינואר 2008, כספים המופקדים בכל תוכניות החיסכון הפנסיוני ,מינואר 2008, מיועדות למטרת קצבה. זכויות המשיכה המתוארות במאמר זה הן לגבי כספים שהופקדו עד סוף 2007.

להלן פירוט זכויות המשיכה:

1.      קופה במעמד שכיר, הונית:

1.1.  החל מגיל 60, כהון.

1.2.  כספים שהופקדו עד 31/12/2004 ניתן למשוך גם במקרים הבאים:

1.2.1.     מי שהפך לעצמאי, לאחר חצי שנה.

1.2.2.     מי שהיה מובטל חצי שנה

1.2.3.     מי שעבד אך לא נהנה מביטוח פנסיוני במשך 13 חודש במקום העבודה החדש.
2.       קופה במעמד שכיר, קצבה:

2.1.  כספים שהופקדו בקופה עד 31/12/1999 - החל מגיל 60 כהון או כקצבה, על פי בחירת החוסך.

2.2.  כספים שהופקדו בקופה החל מ1/1/2000 - החל מגיל 60, כקצבה בלבד.
ישנם מקרים בהם הקצבה נמוכה מהמינימום שנקבע בתקנון הקופה ואז היא משולמת כסכום אחד.

3.      קופה במעמד עצמאי, הונית:

3.1.  החל מגיל 60 כשלקופה וותק מינימאלי של 5 שנים.

3.2.  כספים שהופקדו עד 31/12/2005 ניתן למשוך, ללא תלות בגיל, כאשר לקופה יש וותק מינימאלי של 15 שנה/

4.      קופה במעמד עצמאי, קצבה:

4.1.  קופה שנפתחה עד 1/5/1997-
כספים שהופקדו עד 31/12/1999 החל מגיל 60 כהון או כקצבה, לבחירת החוסך.
לפני גיל 60, כהון בלבד ובתנאי שלקופה וותק מינימאלי של 15 שנה.
כספים שהופקדו החל מ 1/1/2000 - כקצבה בלבד.

4.2.  קופה שנפתחה החל מ 1/5/1997 - כקצבה בלבד החל מגיל 60.

חשוב לשים לב כי למשיכת כספים עלולה להיות השפעה נוספת על זכויותינו הנובעת מסוג קופת הגמל בה חסכנו. חייבים להיות מודעים למשמעויות אילו לפני ביצוע פדיון.