יוסי מימון

יועץ פנסיוני מורשה

Get Adobe Flash player

ייעוץ פנסיוני פרטני בקיבוץ המתחדש

מאת: יוסי מימון, יועץ פנסיוני.

הקיבוץ המתחדש - רקע:

המשבר הכלכלי הקשה שפקד את הקיבוצים החל בשנות ה-80 של המאה הקודמת, פגע ביכולתו של הקיבוץ לשמש משענת איתנה ולהקנות ביטחון סוציאלי לחבריו. מסיבות שונות מצאו את עצמם קיבוצים רבים ניצבים לפני דילמות קשות ומציאות בלתי מוכרת, עסוקים בהתמודדות יום-יומית להבטחת פרנסה ראויה, ולעתים אף בהישרדות של ממש. מתקופה זו ואילך התחדדה התובנה כי כל קיבוץ חייב, בראש ובראשונה, לדאוג לקיומו ולהבטחת רוו חתם של חבריו. בד בבד גברה המודעות לכך שה גמלא ים יהיו הנפגעים העיקריים ממצב כלכלי זה וכי נדרשת דרך חשיבה שונה לחלוטין מזו שהייתה מקובלת עד כה.

נכון לתחילת 2014 אכן מועצת התנועה הקבוצית המליצה על שינויים מאוד חשובים ואף דרמטיים ועיקריהם בלינק המצ"ב:  

הגדרת ''קיבוץ מתחדש'' - בשונה מהקיבוץ השיתופי, מפריד הקיבוץ המתחדש את עסקיו מהקהילה, בוחן את ענפיו השונים ומפעיל אותם כמרכזי רווח. על כל ענף להגיע לאיזון, וחלוקת התקציב האישי של חברי האגודה השיתופית נעשית באופן דיפרנציאלי, על פי ההכנסה שמשיג החבר. מעבר של קיבוץ שיתופי למודל של קיבוץ מתחדש מצריך שינוי ב תקנון האגודה ומלווה בתהליך הפרטה עמוק.

על הקיבוץ המתחדש הוטל לקבוע, בין היתר, תקנון פנסיה המבוסס על החלטות רשם האגודות בכל הנוגע לשיעור פנסיה מינימלי בגיל פרישה- גמלה בדין (בשנת 2010  - 2,760 ש''ח). בד בבד נדרש כל קיבוץ להגדיר פנסיית מטרה קיבוצית ל גיל פרישה לפי אפשרויותיו הכלכליות, לפחות בגובה הקצבה בדין שקבע רשם האגודות. החל במועד השינוי נדרש כל חבר להפריש משכרו לצבירת זכויות פנסיוניות אישיות.

 

חשיבות הייעוץ הפנסיוני הפרטני בקיבוצים:

''אנחנו חברי הקיבוצים איחרנו. הרבה שנים הזנחנו את נושא הפנסיה וטוב שכעת חושבים כיצד למקסם את זכויותינו הפנסיוניות כך שבעתיד לא ניפול כנטל על אף אחד!''

זוהי רוח הדברים, הנשמעיםכיום בקיבוצים שהחליטו להיות חלוצים בתחום הבאת הייעוץ הפנסיוני האישי לקיבוץ.

בקיבוצים הללו קיימים עובד י-פנים המשתכרים בתוך הקיבוץ, אם כשכירים ואם כיזמים [בחשבוניות של הקיבוץ], ו עובד י-חוץ המשתכרים מחוץ לקיבוץ, שם השונות בתנאים הפנסיוניים היא אדירה, ומכאן שהפוטנציאל לשיפור הוא גדול. מעטים נכללים בשתי אוכלוסיות אלה.

ההתעוררות בתחום הייעוץ הפנסיוני בקיבוצים רק החלה. יש קיבוצים המממנים את עלות הייעוץ במלואה ויש כאלו המסבסדים את עלות הייעוץ באופן חלקי בלבד.

בעקבות הייעוץ האישי, נחשפים לא פעם פערים בתנאים הפנסיוניים המשותפים לחברים רבים, דבר המתורגם להמלצה אופרטיבית המשנה את ההתייחסות הקיבוצית ומגבירה את המודעות של קברניטי הקיבוץ לשינוי הגישה. 

(אין לראות במידע זה יעוץ או הכוונה במקום יעוץ מקצועי או קריאת החומר המקורי)

גם כשאין לקיבוץ אפשרות לממן כיסוי ביטוחי או קרן השתלמות , די בהמלצה כדי להשיג בעבורם תנאים משופרים כקולקטיב, ולהגדיל את התפוקה הפנסיונית-הביטוחית הפוטנציאלית.

להלן חלק מיתרונות היעוץ הפנסיוני האישי כפי שהוא מבוצע הלכה למעשה בכמה מהקיבוצים:

1.   שינוי גישה בתחום הפנסיוני - בהכללה, חברי קיבוץ אדישים למדי לנושאים הפנסיוניים, מכיוון שתמיד סמכו על אחרים. יש חשיבות מכרעת לאפשר לחברים לקבל ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי בנוגע למצבם הפנסיוני הנוכחי והעתידי.

הניסיון מראה כי שיעור החברים שהם חסרי ידע בנושאי הפנסיה והביטוח הוא עצום, וכי למרביתם יש פנסיה כה נמוכה, עד שחשיבות הסיוע לחברה הקיבוצית, שתרמה כה הרבה למדינה, מקבלת משנה תוקף.אי לכך הפנייה ליועץ פנסיוני מטפלת בנקודת תורפה זו .

2.   שיפור תנאים - קיימת אפשרות שיועץ פנסיוני יטפל בשיפור הנכסים הפנסיוניים שכבר נצברו ובד בבד לשדרג את הסכומים והכיסויים שיתקבלו מההפקדות הנוספות, ואת הפנסיה הצפויה בעתיד.

3.   כיסוי ביטוחי הולם – רק יועץ פנסיוני מורשה יכול להביא למניעת כפילויות בביטוח או ביטוח חסר בתחומים כמו אובדן כושר עבודה, ריסק למוות, ביטוח סיעודי, תאונות אישיות ועוד.

4.   בקרה - בקרת הגורמים המטפלים בהפקדות שבוצעו בפועל, בדיקת רישום ההפקדות בתכניות הפנסיוניות השונות וצבירת הזכויות בגין תשלומים אלו.

5.   הנחה ב דמי ניהול - מניעת תשלום דמי ניהול מופרזים ומתן המלצות בעניין זה למבוטח - ברמה האישית וברמה הקיבוצית.הפנייה ליועץ פנסיוני מנוסה יכולה להביא לשיפור דרמטי.

6.   כיסוי ביטוחי מתאים - בחירת מסלולי פנסיה הולמים, המותאמים לצורכי החברים ומסלולי השקעה התואמים את מצבו של החבר, צרכיו ורצונותיו. כיום אפשרי על פי הרגולציה רק ע"י יועץ פנסיוני מורשה.

לסיכום:

הזנחת הטיפול בנושא חשוב זה בקיבוצים רבים - מאז הקמת המדינה ועד השנים האחרונות, הופכת את התמורה שבמתן ייעוץ פנסיוני לקיבוצים המתחדשים לגדולה אף יותר מזו שביתר המגזרים.

הגברת המודעות של קברניטי הקיבוץ היא צו השעה - לטובת חבריהם, כדי שלא ייאלצו אלה להסתפק אך ורק בקצבה שנקבעה בדין וכדי למקסם את התפוקות הפנסיוניות מהתקציבים הנוכחיים.


הכותב הוא - יועץ פנסיוני עצמאי.

לשעבר סמנכ''ל משאבי אנוש באוניברסיטת בן גוריון.

החלטת מועצת התנועה

קיבוץ מתחדש - מילון מונחים משפטי.

קיבוץ דיפרנציאלי או קיבוץ מתחדש?...


אתם מוזמנים להתקשר כעת ל-0528795762