יוסי מימון

יועץ פנסיוני מורשה

Get Adobe Flash player

ההבדל בין יועץ פנסיוני לסוכן/משווק פנסיוני

ההבדל בין יועץ פנסיוני לסוכן/משווק פנסיוני

{ מתוך אתר "מנורה מבטחים"-באדיבות נדב טסלר}

ייעוץ פנסיוני

מתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון, שלו או של קרובו, כעמית-שכיר, כעמית-עצמאי או כמבוטח, באמצעות מוצר פנסיוני שאין לנותן הייעוץ זיקה אליו.

שיווק פנסיוני

מתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון, שלו או של קרובו, כעמית-שכיר, כעמית-עצמאי או כמבוטח, באמצעות מוצר פנסיוני שיש לנותן הייעוץ זיקה אליו.

התאמת הייעוץ הפנסיוני לצרכיי הלקוח

לא משנה מה הרישיון של זה היושב עימך, קיימת לו החובה להתאים את השירות לצרכי הלקוח.

בעל רישיון יתאים את הייעוץ הפנסיוני או השיווק הפנסיוני שהוא נותן ללקוח לצרכיו של כל לקוח, ויבחר את סוג המוצר הפנסיוני, את המוצר הפנסיוני ואת הגוף המוסדי, המתאימים ביותר ללקוח, לאחר שבירר עם הלקוח את מטרות החיסכון שלו באמצעות מוצר פנסיוני, את מצבו הכספי דרך כלל, את החיסכון הקיים שלו באמצעות מוצרים פנסיוניים ואת שאר הנסיבות הצריכות לעניין, ככל שהלקוח הסכים למסור מידע לגביהם.

 

כאשר היועץ הפנסיוני יתאים ללקוח את המוצר מתוך כלל המוצרים הקיימים בשוק בעוד שהסוכן או המשווק הפנסיוני יתאימו ללקוח את המוצר מתוך כלל המוצרים אותם הם משווקיםלדוגמא משווק פנסיוני המשווק גם קרן פנסיה מקיפה, גם קופת גמל וגם קרן פנסיה כללית יבחר מתוך מוצרים אלו את המוצר המתאים ביותר לצרכיו של הלקוח.

לאחר התאמת המוצר ללקוח, ימלא בעל הרישיון (סוכן או יועץ פנסיוני) מסמך הנמקה המפרט את הנימוקים לביצוע הפעולה.

חובת הגילוי הנאות

על הסוכן הפנסיוני קיימת חובת גילוי נאות, עליו להציג את רישיונו ולהסביר שהוא אינו יועץ פנסיוני. לגלות את הגופים אליהם יש לו זיקה ולהציג זיקה למוצרים הפנסיונים אותם הוא משווק ואת גובה העמלות אותם הוא מקבל.

אתם מוזמנים להתקשר כעת ל-0528795762