לשם מה צריך ייעוץ פנסיוני עצמאי?:

א. יעוץ פנסיוני  אישי

  1.  ייעוץ פנסיוני מקצועי ואובייקטיבי- לגבי מצב פנסיוני נוכחי ועתידי .לללא שום זיקה לסוכני/חברות ביטוח,קופות גמל וכיו"ב.
  2. בחינת פוליסות ביטוח מנהלים ופנסיה-המלצה לגבי איכות הפוליסות וכדאיות המשכתם ובאילו תנאים.נושא קריטי לאלו המחזיקים פוליסות רבות  או שזהו האפיק היחידי עבורם לחסכון פנסיוני.
  3.  שיפור מקסימלי של הנכסים הפנסיוניים –אלו שכבר נצברו והבהרות ע"י היועץ הפנסיוני כיצד וכמה לחסוך כיום כדי להגדיל הקיצבה וההון בעתיד.
  4.   מניעת כפילויות ביטוחיות או חוסרים ביטוחיים -כדוגמת אובדן כושר עבודה, נכות מתאונה, תאונות אישיות , ריסק למקרה מוות ועוד.
  5.  בקרה של הפקדות מול רישומים- בתכניות הפנסיוניות השונות.
  6.  בחינת גובה תשלומי דמי ניהול והמלצות -דמי ניהול גבוהים עלולים להפחית  כשליש מגובה הפנסיה!!
  7.  בחירת מסלולי פנסיה והשקעה- הנכונים והמותאמים לצרכים האישיים.
  8. בחינת פוליסות ביטוחי בריאות וסיעוד והמלצות על היקפי כסוי ותעריפים רצויים.
  9.  

לסיכום:פנייה ליעוץ פנסיוני מקצועי ומנוסה=מקסימום קיצבה וכיסויים בתקציב הפרשות נתון.


ב.יעוץ פנסיוני לחברות, עסקים וארגונים:

תכנון מערך פנסיוני אופטימלי בתקציב נתון, יעוץ פנסיוני לבכירים, שדרוג מיפרט השרות עם סוכן הביטוח, הפחתת  דמי ניהול בתכניות הפנסיוניות השונות,  בחינה ושיפור  כסויי ביטוח אובדן כושר עבודה וריסקים שונים, בקרת הפקדות פנסיוניות.מכרזים בתחומים הנ"ל, חוות דעת לגבי איכות פוליסות ביטוח חיים ובריאות,ייעוץ פנסיוני שוטף להנהלות או לבעלי העסק.

לסיכום:פנייה ליועץ פנסיוני מקצועי ומנוסה=הגדלת התפוקות הפנסיוניות בתקציב קיים, הוזלת עלויות ושקט נפשי להנהלות בתחומי הפנסיה והכיסויים הביטוחיים .


ההבדל בין יועץ פנסיוני לסוכן/משווק פנסיוני

{ מתוך אתר "מנורה מבטחים"-באדיבות נדב טסלר}

ייעוץ פנסיוני

מתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון, שלו או של קרובו, כעמית-שכיר, כעמית-עצמאי או כמבוטח, באמצעות מוצר פנסיוני שאין לנותן הייעוץ זיקה אליו.

שיווק פנסיוני

מתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון, שלו או של קרובו, כעמית-שכיר, כעמית-עצמאי או כמבוטח, באמצעות מוצר פנסיוני שיש לנותן הייעוץ זיקה אליו.

התאמת הייעוץ הפנסיוני לצרכיי הלקוח

לא משנה מה הרישיון של זה היושב עימך, קיימת לו החובה להתאים את השירות לצרכי הלקוח.

בעל רישיון יתאים את הייעוץ הפנסיוני או השיווק הפנסיוני שהוא נותן ללקוח לצרכיו של כל לקוח, ויבחר את סוג המוצר הפנסיוני, את המוצר הפנסיוני ואת הגוף המוסדי, המתאימים ביותר ללקוח, לאחר שבירר עם הלקוח את מטרות החיסכון שלו באמצעות מוצר פנסיוני, את מצבו הכספי דרך כלל, את החיסכון הקיים שלו באמצעות מוצרים פנסיוניים ואת שאר הנסיבות הצריכות לעניין, ככל שהלקוח הסכים למסור מידע לגביהם.

כאשר היועץ הפנסיוני יתאים ללקוח את המוצר מתוך כלל המוצרים הקיימים בשוק בעוד שהסוכן או המשווק הפנסיוני יתאימו ללקוח את המוצר מתוך כלל המוצרים אותם הם משווקיםלדוגמא משווק פנסיוני המשווק גם קרן פנסיה מקיפה, גם קופת גמל וגם קרן פנסיה כללית יבחר מתוך מוצרים אלו את המוצר המתאים ביותר לצרכיו של הלקוח.

לאחר התאמת המוצר ללקוח, ימלא בעל הרישיון (סוכן או יועץ פנסיוני) מסמך הנמקה המפרט את הנימוקים לביצוע הפעולה.

חובת הגילוי הנאות

על הסוכן הפנסיוני קיימת חובת גילוי נאות, עליו להציג את רישיונו ולהסביר שהוא אינו יועץ פנסיוני. לגלות את הגופים אליהם יש לו זיקה ולהציג זיקה למוצרים הפנסיונים אותם הוא משווק ואת גובה העמלות אותם הוא מקבל.